+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Dyrektywy UE, normy zharmonizowane, wytyczne oraz normy wyrobu


Instytut Spawalnictwa współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi w zakresie opracowywania i ustanawiania norm dotyczących spawalnictwa.

W Instytucie znajduje się sekretariat Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

  • KT - 165 "Spawanie i procesy pokrewne"

W Instytucie Spawalnictwa jest udzielana informacja w zakresie norm spawalniczych dotycząca ich aktualności, zastąpień i wdrożeń.

Teksty dyrektyw i norm zharmonizowanych znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.