+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Informacje o projekcie


POIG 2007-2013
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

POIG.02.03.00-00-003/10
"Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo-badawczego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa"
Czas realizacji: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS) stworzona została w celu zapewnienia spawalniczemu środowisku naukowemu stałego i bezpiecznego dostępu do zgromadzonych informacji w bazach danych poprzez sieć Internet.

W ramach projektu stworzone zostały systemy informatyczne, ułatwiające komunikację pomiędzy beneficjentami ostatecznymi projektu, a także bazy danych: prac badawczych i rozwiązań technologicznych, potrzeb technologicznych przedsiębiorstw i jednostek naukowych, potencjału badawczego jednostek naukowych, materiałów konstrukcyjnych, badań zmęczeniowych oraz baza danych w zakresie inżynierii środowiska w spawalnictwie.

Dzięki IPS udostępniona została bezpieczna łączność w trybie on-line z akredytowanymi bądź atestowanymi przez Instytut Spawalnictwa ośrodkami szkoleniowymi rozmieszczonymi w całej Polsce. Wprowadzony został nowy standard korzystania z informacji i danych, umożliwiający z jednej strony dostęp na bieżąco do zasobów baz danych, a z drugiej skrócenie czasu wymiany dokumentów.

IPS umożliwia gromadzenie i udostępnianie informacji o potencjale badawczym krajowych i zagranicznych jednostek naukowych oraz innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych opracowanych w tych jednostkach i tym samym zapewnia nowoczesną komunikację pomiędzy twórcami innowacji i użytkownikami spawalnictwa.