Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS)

IPS powstała na bazie doświadczeń SPAWCITY i  jest obecnie jedynym znanym rozwiązaniem w sposób kompleksowy obejmującym szkolenie, certyfikację personelu i dostęp do kwalifikacji oraz bazy wiedzy spawalniczej. IPS ma charakter ogólnokrajowy i jest udostępniana spawalnikom polskim, w skład której wchodzą następujące moduły:

 

 

Logowanie do IPS

 

 


 

Informacje o projektach w ramach których powstawała IPS:

ZPORR 2.6 „System informacji i komunikacji w zakresie edukacji personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących elementem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej"
POIG.02.03.00-00-003/10 "Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo-badawczego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa"